Yeni məhsulumuz

2020/06/15

İndi yeni məhsulları tanıtmağa başlayırıq: hidrofob es lifləri və çoxlu hidrofilik es liflər.