İplik tətbiqi

2020/06/15

Polyester iplik, təkrar işlənmiş ip, almaz iplik, neylon monofilament iplik, qarışdırılmış iplik, xəz iplik və s. Kimi xammal ipliklərinin bir çoxunu istehsal edirik. Onlar etiketləmə, toxuculuq, toxuculuq və lent üçün istifadə edilə bilər.